A poem “Nemo” – forbidden love, forbidden city

For the summary I chose a poem by my good friend, colleague and companion Elena Zaslavskaja. She is a Russian-Ukrainian poet and children’s books writer from Lugansk, a laureate of the International Literary Prize. S. Yesenina “O Russia, flap your wings …” in 2015 in the “Word of Victory” nomination. Elena’s poems are translated into German, Spanish, English, French, Lithuanian and Bulgarian. Couple months ago she published her later poem “Nemo”. For three years Elena worked on it. Unfortunately, I could not make a high-quality literary translation of the poem’s parts, given in the summary, but I hope that I was able to analyze it and to find the additional meanings.

A poem by Elena Zaslavskaja was named after the protagonist of Jules Verne’s novel «Vingt mille lieues sous les mers» capitain Nemo (in latin “Nemo” means “Nobody”).

This poem is not just a rare example of love lyrics, romanticism and the Russian magic poetic tradition. It is also a multi-layered, varied sea quest, a dangerous voyage. Читать полностью

Brodskiui

Jelena Zaslavskaja. Iš rusų kalbos vertė Dainius Gintalas

Sveikas, Brodski, mielasis,
Gal proga gerai pasidulkint mums rasis?
Bet iš tolybių negi į šitą Kambrodskos užkampį kasies?

Anokia čia tremties vieta, tačiau skylė siaubinga,
Mačiau, kaip tavo liūdnos akys geidulingai spinga.
Užlėk, ir liūdesys galbūt pavirs akimirka žavinga.

Kas aš esu? Ogi Tragedija tavoji,
Sesuo, arba Sesuo Gailestingoji,
Tiesiog gal Ragana, ar šitaip negalvoji?

Esu pardavus sielą dėl kančios beribės,
Aš prakeikta Poezijos – bjaurybės,
Ne išdidi, tad pas tave pirmoji į tolybes

Atlėkčiau, bet man adresas – nežinomas,
Rojuj ar dykynėj tavo vardas minimas?
Ar gali susikirst kur nors mūs lygiagretės linijos?

Ant žemės griauk mane, apkloki dulkių klodais,
Tiktai ant popieriaus nenoriu, verčiau jau – ant paklodės,
Bendrai, koks skirtumas, svarbu – gulom, man rodos,

Tapk mano ašimi, manuoju kolosu,
Iš po juosmens, o Josifai, išnokusiu
Ir užsibaigiančiu kažkur ties kosmosu!

 Бродский forever

Здравствуй, мой Бродский!
Давай поебемся по-скотски.
Ты далеко, а я здесь в глуши Камбродской,

Это не ссылка, но все-таки захолустье.
Помню глаза твои, полные страсти и грусти.
Ты заходи, и, быть может, печаль отпустит.

Кто я? Да я же твоя Трагедия,
Сестра твоя или Сестра Милосердия,
А может быть просто Ведьма я,

А значит, душа моя продана,
Проклята, Поэзией изуродована.
Я бы к тебе и сама, я не гордая,

Да, только не знаю я адреса:
Рай? пустота? — кто признается…
Параллельные линии хоть где-то пересекаются?

Я постелю нам постель, или на пол брось меня,
Я не хочу на бумагу, хочу на простыни,
А, все одно, — в горизонтальной плоскости.

Стань моей осью, Иосиф!
Начнись ниже пояса
И завершись, где космос!

 

Epicentras

Jelena Zaslavskaja. Iš rusų kalbos vertė Dainius Gintalas

Gyvenimas beprasmis.
Per taikiklį
žvelgi,
akis žvalgi,
taikli,
štai taikinį renkies.
Tu – epicentras
Mirties.

Jei būčiau kamikadze,
mažute skraiduole,
geltonode ir siauraake,
ant vienatvių sparnų sklęsdami
susidurtumėm dangaus toly
ir mums pasirodytų:
mes vienas kitą
sapnuojam
ir nūdien, ir amžiais.

Lūpos
tavo nirtingos
ir grubios –
tikra rakštis!
kartais jautrios
meilingos
bet visad įžūlios
tarsi mirtis!

Manęs nebėra – nusprendei tvirtai,
gatvėm sau šlitinėjai,
per raudoną šviesą kelią nuolat kirtai,
kaip kiti bučiuojas, stebėjai,
buvai abejingas,
ramus,
bet ant pagalvės –
sruoga mano plaukų,
tarsi kriauklainy
įspaudas kriauklės,
skraidinantis mus
atgal milijonus metų svaigių.

Abrikosai tąsyk žydėjo,
saulė ant smėlio parpuolė,
tarsi dūzgiantis vėjas
įnirtusių širšių būrys
gležną žiedą užpuolė.
Kūnas mano – korys.
Kūnas mano – medus.
Kūnas mano sutvertas
Iš tų kam buvo atvertas
Šito kūno vidus!

Tu nusitaikai,
mažas, bet skvarbus jauties.
Užtai nūdien ir amžiais
mano kiaušialąstė –
epicentras
Gimties!

Эпицентр

1

Жизнь бесценна.
Ты глядишь сквозь
прицел,
взгляд светел
и цепок,
ты выбираешь цель.
Ты — эпицентр
Смерти.

2

Если бы я была камикадзе,
маленькой лётчицей,
жёлтой и узкоглазой,
на крыльях своих одиночеств
мы бы столкнулись,
и нам показалось:
мы снимся
друг другу
и ныне и присно.

3

Губы
твои бешеные
и грубые,
не стерпеть,
порою нежные
и чуткие,
но всегда неизбежные,
как смерть.

4

Ты думал, меня нет,
бродил по улицам,
переходил дорогу на красный свет,
смотрел, как целуются,
был спокоен
и равнодушен,
но на подушке
волос моих прядь, словно в ракушечнике
отпечаток ракушки, жившей
миллион лет назад.

5

Цвели абрикосы,
солнце
падало на песок,
осы,
облаком жаркоголосым,
атаковали цветок.
Тело мое соты.
Тело мое мёд.
Тело моё соткано из тех, кто был в нём!

6

Он выбирает цель, маленький, цепкий.
Ныне и присно
Моя яйцеклетка — эпицентр
Жизни!

 

 

Tam, kurį įkvepiu

Jelena Zaslavskaja. Iš rusų kalbos vertė Dainius Gintalas

Visą galią ir siutą
į mane įsviedei,
iš savo gelmių išperėjęs,
man pasirodė:
Tu – Išpera,
Iškrypėlis, iškankinai,
išmaigei, išpurvinai, išdarkei,
iš visų išlinkių ir išlandų,
iš labiausiai iškerojusių žaizdų
svajas apie išganymą išlupai,
lyg išvirkščią lig išplyšimų
lig išsekimo visiško iškrušai,
tada išliejai iš žvaigždžių šviesos,
iš žodžių, iš natų, iš švelnių spalvų;
Tu – išsigimėlis ir išguitasis,
O aš – didžiausia išprotėjėlė,
Pasiutėlė, aš – tavo išlauža,
Sulaužei visą, išdergei,
Ištikimybę laužei, kumščiais maitinai,
Bet kas tu be manęs, be Bobos!
Kekše, bjaurybe vadinai,
Dievaite, mūza, klizma, sterva –
Man budelis esi ir kurianti jėga!
Istorijon karščiausia savo sperma
Mane įpaišė tavo atauga.

Тому,  кого я вдохновляю

 

Из своих недр
всю мощь и ярость
в меня изверг,
мне показалось:
Ты — Изверг,
Изувер, измучил,
измял, измызгал, истерзал,
из всех изгибов и излучин,
из самых изболевших ран,
изъял мечту об избавленьи,
и на изнанку, на износ,
всю излюбил в изнеможеньи,
и изваял из света звезд,
из слов, из нот, из красок нежных,
Ты — извращенец и изгой,
и Я — из самых сумасшедших,
из бешенных, Я – твой излом!
Всю изломал, всю испохабил,
и избивал, и изменял,
но кто Ты без меня, без Бабы!
Последней сукой называл,
богиней, музой, блядью, стервой…
Ты – мой палач и мой творец!
В историю горячей спермой
Вписал мой образ твой конец.

 

Rocco, apdrausk

Jelena Zaslavskaja. Iš rusų kalbos vertė Dainius Gintalas

Apdrausk savo širdį, Rocco
Kol smūgis širdies neprinoko,
Be proto daug meilės tu sėji,
Visas ir vienu metu mylėdamas –
Tuo į Dievą, bemaž, panėšėji.
Atleisk kad šitaip palyginau
Poetinis įprotis
Kalbėti pompastiškai
O tiesa – visada fiziologiška
Dėl to jinai ir tiesa juk.
Organas tavo – motoras,
Bet motorai sugenda, nenori vestis
Organas tavo – vargonai,
O muzika juk privalo tęstis.
Žurnalistė paklaus: „Už kiek gi?”
Paskui dar patikslins: „O vis dėlto?”
Jeigu meilė matuojama doleriais, Rocco,
Jai atsakyk: „Be galo daug moka!”
Lai patiki be įrodymų:
Tavo dieviškam kūne,
Siffredi Rocco¹,
Apdrausta, kad tik nesustotų,
Spurda širdis žmogiška,
Tarsi jo jo²,
Ant plonytės aortos.

¹ italų pornofilmų aktorius, režisierius ir prodiuseris (vert. past.)
² žaislas – skridinys su susivyniojančia ir išsivyniojančia virvute, kurios galą tampo žaidėjas (vert. past.)

Рокко, застрахуй

Застрахуй* свое сердце, Рокко,
А то остановится ненароком.
Много любви, слишком много…
Ты любишь всех и одновременно,
И этим, наверное, подобен Богу.
Прости за сравнение,
Поэтическая привычка
Выражаться высокопарно,
А правда всегда физиологична,
На то она и правда.
Твой орган — мотор,
А моторы могут ломаться,
Твой Орган — оргАн,
Музыка должна продолжаться.
Журналистка спросит: «И сколько?»,
Потом уточнит: «И все-таки?»,
Если любовь измеряется в долларах, Рокко,
Тогда говори ей: «Дорого!».
И пусть она примет на веру —
В божественном твоем теле,
Сифредди Рокко,
Застрахованное от остановки,
Бьется человеческое сердце,
Словно йо-йо,
На тонкой аорте.

*Рокко Сиффреди застраховал свой «рабочий инструмент».
Стоимость страховки держится в тайне.

Luganka moon

Jelena Zaslavskaja. Iš rusų kalbos vertė Dainius Gintalas

Šitai buvo seniai, tarytum sapne,
Atlydėjo jis tąsyk į kiną mane,
Į paskiausią seansą, paskiausioj eilėj,
Menu, mano lūpos dega – ojėj.
Kremta pop-korną kažkur, girdžiu,
Šonas Koneris rieda visu greičiu.
Ir visas gyvenimas – šitoks ūmus,
Per vieną valandą persmelkia mus.
Jisai tartum Bondas
Kad čiups mane nelauktai,
Jisai tartum Džeimsas,
Jau skverbias į lūpas karštai.
Dangų svajų tąsyk ėmėme skrost –
Но double agent – double crossed…
Tad viskas rytoj išlakstys velniams į peryklą,
Jo kūną rytoj suras be galvos įgrūstą į ryklę
Šachtos seniai apleistos pakrantėj Lugankos,
Kur šviesis mėnulis skaistus Kasablankos.

Луганка мун

Это было давным давно
Он меня пригласил в кино,
На последний сеанс, на последний ряд,
Я помню, губы мои горят,
Где-то рядом хрустит поп-корн,
Шон Коннери мчит на своем авто,
И целая жизнь вмещается в час,
И проносится мимо, потом сквозь нас.

Он как Джеймс Бонд
Меня берет в оборот,
Он как Джеймс Бонд
Меня целует рот в рот.

Я помню нашу фабрику грез,
Но double agent — double crossed…

Завтра все разлетится к чертовой матери,
Завтра его безголовое тело найдут в вентиляторе
Заброшенной шахты на берегу Луганки
И в ней отразится луна Касабланки.